Rejestracja

Dane uczestnika
Na podany powyżej adres email zostanie wysłany mail z potwierdzeniem rejestracji. Ten adres email będzie służył jako login do aplikacji konferencyjnej.
Kogo rejestrujesz? *
Na ten email zostanie przesłana kopia potwierdzenia rejestracji.
W przypadku rejestracji kilku uczestników jednocześnie zostanie wystawiona faktura zbiorcza, bez możliwości podzielenia na indywidulane.

Dane do wystawienia faktury
Wybierz rodzaj faktury *
Adres wysyłki faktury
Zgody
Kategoria Wszystkie dni Tylko dzień 3
Standardowa do 31.05.2023 Ostatnia szansa od 01.06.2023 do 12.06.2023
Cena w PLN** Cena w EUR** Cena w PLN** Cena w EUR** Cena w PLN** Cena w EUR**
Członek PSEW* 3 250,00 zł + VAT 715,00 EUR + VAT 3 500,00 zł + VAT 760,00 EUR + VAT 1 000,00 zł + VAT 225,00 EUR + VAT
Samorząd, uczelnia, państwowy instytut badawczy, stowarzyszenie ekologiczne i branżowe 1 000,00 zł + VAT 225,00 EUR + VAT 1 500,00 zł + VAT 325,00 EUR + VAT 500,00 zł + VAT 115,00 EUR + VAT
Pozostali 4 500,00 zł + VAT 1 000,00 EUR + VAT 5 000,00 zł + VAT 1 125,00 EUR + VAT 1 000,00 zł + VAT 225,00 EUR + VAT
* Zniżka dla Członków PSEW jest wyłącznie dla firm, które mają opłacone bieżące składki członkowskie.
** Podane ceny są cenami netto. Cena obejmuje udział w 3-dniowej konferencji, przerwy na kawę, lunch, wydarzenia wieczorne i towarzyszące oraz materiały konferencyjne. Cena nie obejmuje kosztów noclegu.
Zaznacz właściwą kategorię *
Wybierz udział w jednym lub trzech dniach *
Wybierz walutę płatności *
Kod zniżkowy
Jeśli otrzymałeś kod rabatowy, wpisz go w poniższym polu i kliknij przycisk "Sprawdź kod".
Sposób płatności *
1. Jakiego rodzaju działalność prowadzi Pana/Pani firma lub organizacja? *

2. Jaki jest Pana/Pani główny zakres obowiązków? *

3. W jakiej dziedzinie działa Państwa firma? *
wielokrotny wybór

4. Stanowisko pracy *

5. W jaki sposób dowiedział(a) się Pan(i) o tym wydarzeniu? *