Rejestracja

Dane uczestnika
Na podany powyżej adres email zostanie wysłany mail z potwierdzeniem rejestracji. Ten adres email będzie służył jako login.
Kogo rejestrujesz? *
Na ten email zostanie przesłana kopia potwierdzenia rejestracji.
Dane do wystawienia faktury
Adres wysyłki faktury
Zgody     Zaznacz wszystkie zgody
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Konferencji.
Zaznacz właściwą kategorię *
Wybierz walutę płatności *
Kategoria Wczesna do 30.06.2020 Standardowa od 01.07.2020 do 21.08.2020
Cena w PLN** Cena w EUR** Cena w PLN** Cena w EUR**
Członek PSEW - wspierający sponsor* 1 800,00 zł + VAT 425,00 EUR + VAT 2 000,00 zł + VAT 475,00 EUR + VAT
Członek PSEW - wspierający zwykły* 2 000,00 zł + VAT 495,00 EUR + VAT 2 300,00 zł + VAT 550,00 EUR + VAT
Samorząd, uczelnia, państwowy instytut badawczy, stowarzyszenie ekologiczne i branżowe 900,00 zł + VAT 215,00 EUR + VAT 1 000,00 zł + VAT 240,00 EUR + VAT
Pozostali 2 500,00 zł + VAT 600,00 EUR + VAT 2 800,00 zł + VAT 670,00 EUR + VAT
* Zniżka dla Członków PSEW jest wyłącznie dla firm, które mają opłacone bieżące składki członkowskie.
** Podane ceny są cenami netto. Cena obejmuje udział w 3-dniowej konferencji oraz spotkaniach B2B, przerwy na kawę, lunch, Gala Dinner oraz materiały konferencyjne. Cena nie obejmuje kosztów noclegu.
Kod zniżkowy
Jeśli otrzymałeś kod rabatowy, wpisz go w poniższym polu i kliknij przycisk "Sprawdź kod".
Sposób płatności *
1. Jakiego rodzaju działalność prowadzi Pana/Pani firma lub organizacja? *

2. Jaki jest Pana/Pani główny zakres obowiązków? *

3. W jaki sposób dowiedział(a) się Pan(i) o tym wydarzeniu? *