Rejestracja

Dane uczestnika
Na podany powyżej adres email zostanie wysłany mail z potwierdzeniem rejestracji. Ten adres email będzie służył jako login.
Kogo rejestrujesz? *
Na ten email zostanie przesłana kopia potwierdzenia rejestracji.
Dane do wystawienia faktury
Adres wysyłki faktury
Zgody
W celu ukończenia rejestracji na Wydarzenie konieczna jest akceptacja regulaminu oraz oświadczeń.
Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem.
Zaznacz właściwą kategorię *
Wybierz walutę płatności *
Kategoria Wczesna do 10.01.2020 Standardowa od 11.01.2020 do 03.02.2020
Cena w PLN** Cena w EUR** Cena w PLN** Cena w EUR**
Członek RE-Source HUB Poland 1 000,00 zł + VAT 240,00 EUR + VAT 1 500,00 zł + VAT 360,00 EUR + VAT
Członek PSEW* 1 500,00 zł + VAT 360,00 EUR + VAT 2 000,00 zł + VAT 475,00 EUR + VAT
Pozostali 2 000,00 zł + VAT 475,00 EUR + VAT 2 500,00 zł + VAT 600,00 EUR + VAT
* Zniżka dla Członków PSEW jest wyłącznie dla firm, które mają opłacone bieżące składki członkowskie.
** Podane ceny są cenami netto. Cena obejmuje udział w 2-dniowej konferencji oraz spotkaniach B2B, przerwy na kawę, lunch, bankiet oraz materiały konferencyjne. Cena nie obejmuje kosztów noclegu.
Kod zniżkowy
Jeśli otrzymałeś kod rabatowy, wpisz go w poniższym polu i kliknij przycisk "Sprawdź kod".
Sposób płatności *
1. Jakiego rodzaju działalność prowadzi Pana/Pani firma lub organizacja? *

2. Jaki jest Pana/Pani główny zakres obowiązków? *

3. W jaki sposób dowiedział(a) się Pan(i) o tym wydarzeniu? *